Reparatie van asfaltverhardingen - Servicestation Parsberg - Parsberg, Duitsland

Het tankstation in Parsberg ligt vlak bij de drukbezochte snelweg A3 die helemaal loopt van de Nederlandse grens in het noordwesten van het land tot aan de Oostenrijkse grens in het zuidoosten. Omdat het een belangrijke route in het hart van Europa is, wordt het veel gebruikt door vrachtwagens en ook het tankstation in Parsberg wordt op zijn beurt druk bezocht.

Op deze pagina

Onderwerp
Reparatie van asfaltverhardingen
Obra
Servicestation Parsberg
Stad
Parsberg
Staat
Beieren
Land
Germany
Datum

Situatie

De toegangsweg naar de truckparking bij tankstation Parsberg ligt op een helling. Het is onderhevig aan enorme ladingen vanwege het hoge dagelijkse aantal vrachtwagens dat hier vertraagt en vervolgens de parkeerplaats opdraait. De schuifkrachten die op de rollende structuur inwerken zijn zo groot dat sommige gebieden elk jaar moesten worden vernieuwd vanwege de scheuren die zich voordeden, wat resulteerde in hoge kosten en inspanningen. In 2011, op zoek naar een duurzamere oplossing voor de particuliere klant, wendde het bouwbedrijf dat verantwoordelijk is voor onderhoud zich tot de zakenpartner van S&P in Beieren,  Nadler Straßentechnik GmbH.

Oplossing

In nauwe afstemming tussen de betrokken partijen en met advies van de ingenieurs van S&P werd een rehabilitatieconcept ontwikkeld dat enerzijds beantwoordt aan de eisen van de opdrachtgever en anderzijds de sluitingstijden tot een minimum beperkt. De asfaltdeklaag in het getroffen gebied werd vervangen tot een dikte van 4 cm en versterkt met S&P Carbophalt® G. Hiervoor is een asfaltbeton voor bijzondere eisen (S) met polymeer gemodificeerd bindmiddel gebruikt. De asfaltwapening werd onder het nieuwe asfalt aangebracht op de eerder voorbereide gefreesde ondergrond. Vervolgens werd het wegdek tijdelijk bedekt met een dikke laag 2/5-grain steenslag om het nieuw verharde wegdek te beschermen totdat het volledig was uitgehard en verhard, zodat het gebied zo snel mogelijk weer kon worden opengesteld voor verkeer.

In dit scenario vervult de asfaltwapening twee taken. Enerzijds verhoogt het de stijfheid van de asfaltconstructie, verdeelt het schuifspanningen over een groter oppervlak en verankert het in het weglichaam. Anderzijds beschermt het de nieuwe asfaltlaag tegen reflectiescheuren of beschadigingen die in de diepere asfaltlagen kunnen voorkomen.

Project volgen

De gezamenlijk ontwikkelde oplossing met S&P Carbophalt® G presteerde uitstekend ondanks de extreem uitdagende omstandigheden. Zelfs 6 jaar na het opnieuw aanbrengen van het wegdek werd er geen schade of scheurvorming waargenomen op het gerepareerde gedeelte. Pas in 2020, 9 jaar na installatie, begonnen de eerste tekenen van slijtage te verschijnen in de vorm van beginnende scheuren van boven naar beneden, maar deze waren nog niet zover dat de bruikbaarheid van het gerepareerde oppervlak in twijfel werd getrokken. In vergelijking met de voorheen vereiste jaarlijkse reparatiecyclus betekent dit dat de levensduur van de asfaltverharding met behulp van S&P Carbophalt® G asfaltversterkingsrooster minstens vernegenvoudigd kon worden

Materiaal

S&P Carbophalt® G

Contact

S&P Reinforcement Netherlands

S&P Reinforcement Benelux BV

Aphroditestraat 24
5047 TW Tilburg
Nederland