Projectondersteuning applicatie asfaltwapening

Projectondersteuning applicatie asfaltwapening

De opdrachtgever heeft asfaltwapening opgenomen in het ontwerp, maar de aannemer heeft niet de capaciteit, ervaring of apparatuur om het te installeren?

Geen probleem, onze ervaren teams in heel Europa zijn er om te ondersteunen, te adviseren en te installeren! Wij helpen bij het plannen van de applicatie van asfaltwapening. De benodigde asfaltwapening wordt op locatie geleverd.

Mocht assistentie nodig zijn bij de toepassing van onze asfaltwapening dan kan  een lid van ons team aanwezig zijn bij de applicatie van asfaltwapening, zodat het applicatieproces soepel verloopt en wachttijden voor het aanbrengen van het daaropvolgende asfalt tot een minimum zijn beperkt.

Voor  advies en ondersteuning bij uw project kunt u contakt opnemen met de betreffende vestiging. Wij adviseren u graag.

Related Content

 1. Bestek

  • ©SP-Reinforcement

  S&P adviseert bestekschrijvers en planners over de aanbesteding van asfaltwapening. Bijbehorende bestekteksten kunnen worden  geleverd door de S&P-vestigingen in heel Europa.

  Voorbereiding

  • ©SP-Reinforcement

  Op basis van de door u aangeleverde gegevens en planning adviseren wij het legplan. Indien nodig komt een van onze experts ter plaatse om de optimale oplossing voor de betreffende situatie te bepalen en het proces met alle betrokkenen te bespreken. Dit omvat ook de voorbereiding van de ondergrond, zoals het frezen en de keuze van de kleeflaag.

  Logistiek

  • ©SP-Reinforcement

  Desgewenst komen de S&P-experts op de afgesproken datum naar het werk en brengen al het materiaal en het installatiemateriaal mee of coördineren de tijdige aankomst van de asfaltwapening.

  Asfaltwapeningsinstallatie

  • ©SP-Reinforcement

  Voor grotere oppervlakken worden de S&P asfaltwapening geïnstalleerd met onze speciale mechanische installatiemachine. Hiermee kunnen snel en efficiënt wapeningsnetten tot een breedte van twee meter worden gelegd. Voor kleinere oppervlakken kan de uitvoering met een handploeg plaatsvinden.

  Fijnafstemming

  • ©SP-Reinforcement

  De experts van S&P voeren alle overlappingen en uitsparingen rond putten en andere obstakels uit of adviseren daarover. Daarnaast controleren we graag alle  aangebrachte wapening nogmaals, zodat de wegenbouwer het asfalt betrouwbaar handmatig of met de paver kan aanbrengen. Voor ongunstige of lastige omstandigheden hebben wij diverse oplossingen beschikbaar - vraag het onze adviseurs.

  Overzicht installatie asfaltwapening

  • ©SP-Reinforcement

  Si nécessaire, S&P accompagne le constructeur lors de la mise en œuvre des couches supérieures d'enrobé et en veille à ce que les exigences de qualité soient respectées.

  Asphalt reinforcement installation overview

Contact

S&P Reinforcement Netherlands

S&P Reinforcement Benelux BV

Aphroditestraat 24
5047 TW Tilburg
Nederland