Reparatie van asfaltverhardingen - DK3 Rijksweg door Pyrzyce - Pyrzyce, Polen

Constructieve versterking

Reparatie van asfaltverhardingen - DK3 Rijksweg door Pyrzyce - Pyrzyce, Polen

S&P werkte samen met de wegbeheerder om een ​​duurzame oplossing voor de lange termijn te bedenken voor de rijksweg DK3 in de Poolse stad Pyrzyce, die na het succes uiteindelijk zou worden gebruikt op andere weggedeelten in West-Pommeren.

Onderwerp 
Reparatie van asfaltverhardingen
Object 
DK3 Rijksweg door Pyrzyce
Stad 
Pyrzyce
Staat 
West Pomerania
Land 
Polen
Datum 
2006

Situatie

De bestaande verhardingsconstructie bestond uit een grindondergrond met daarop asfaltlagen. De totale dikte van de asfaltlagen was 11-14 cm en deflectiemetingen uitgevoerd in 2004 toonden aan dat het draagvermogen van het wegdek overeenkwam met het draagvermogen van de grindondergrond, wat betekent dat er ernstige problemen waren met de structurele integriteit van de weg.

Het renovatieplan van de wegbeheerder was om tot een diepte van 21-23 cm te frezen en nieuwe lagen aan te leggen met een totale dikte van 27 cm. Echter, vanwege het feit dat de dikte van de wegconstructie op sommige plaatsen minder was dan 23 cm, en om de bestaande onderbouw niet te hinderen, besloot de wegbeheerder af te gaan op het advies van S&P en de renovatieplannen te wijzigen.

Oplossing

De oplossing die werd toegepast was het leggen van 2 lagen S&P asfaltversterkingsroosters om enerzijds de bestaande constructieve substantie optimaal te benutten en anderzijds de nieuwe constructie bestand te maken tegen de toekomstige verkeersbelastingen. Dit is als volgt gedaan:

 • Er werd gefreesd tot een diepte van 2-3 cm
 • Er werd een egalisatielaag van 3 cm aangebracht
 • Voorgebituminiseerde S&P Carbophalt® G werd aangebracht op bitumen kleeflaag
 • Hierop werd een bindlaag BA 0/16 van 6 cm gelegd
 • Voorgebituminiseerde S&P Glasphalt® G werd aangebracht op bitumen kleeflaag
 • Als laatste werd er een SMA slijtlaag van 4 cm op gelegd

De combinatie van de twee S&P asfaltversterkingsproducten in dit project had specifieke doelen. De koolstofvezel met hoge treksterkte in S&P Carbophalt® G die aan de onderkant van de nieuwe asfaltstructuur is geplaatst, is ontworpen om de buigsterkte en stijfheid te vergroten, waardoor een meer uniforme belastingsoverdracht over de hele structuur mogelijk wordt. S&P Glasphalt® G onder de asfaltslijtlaag fungeert als extra beveiliging tegen de mogelijke voortplanting van scheuren vanuit de onderconstructie en spanningsscheuren door de verkeersbelasting.

De totale dikte van de nieuw aangelegde asfaltlagen bedroeg circa 13 cm, wat een enorme besparing was ten opzichte van het vorige plan waar nieuwe lagen van in totaal 27 cm zouden worden gelegd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een substantiële besparing op middelen, aanleg- en wegafsluitingstijden en het behoud van de oorspronkelijke bestratingsstructuur.

Project volgen

In het voorjaar van 2007 werden nieuwe controlemetingen gedaan die een significante afname van de doorbuigingen lieten zien ten opzichte van de begintoestand. Het succes van het project leidde tot het besluit om deze aanbeveling in de daaropvolgende jaren als standaardoplossing te implementeren. In 2007 werd ongeveer 8000 m² weggedeelte op de DK 6 in Malechowo opnieuw aangelegd met behulp van deze technologie. Vervolgens werd dezelfde oplossing in 2009 ook toegepast in Ryman en Nieradz, waar op dezelfde manier 11000 m² en 22000 m² wegdek werden heraangelegd.

Ook na de installatie van de S&P-asfaltversterkingsroosters bleef S&P het project volgen om ervoor te zorgen dat de weg in zeer goede staat bleef. Dit is te zien op onderstaande afbeeldingen uit 2011 en zelfs 8 jaar na de installatie in 2014, waar geen schade aan de slijtlaag werd waargenomen.

Materiaal

S&P Carbophalt® G

S&P Glasphalt® G

De S&P asfaltwapeningen bestaan ​​uit koolstof- en/of glasvezelstrengen die 100% geïmpregneerd zijn met bitumen. Het knoopvrije rooster maakt het mogelijk om in bochten te leggen en de mazen aan te passen aan de ondergrond of de oppervlaktestructuur ervan. Het granulaire aggregaat van de nieuwe asfaltlagen kan door de mazen van het rooster heen dringen en via deze in elkaar grijpende verbinding kan een zeer hoge laaghechting worden bereikt. Dit zorgt ervoor dat de vezels optimaal gebonden zijn en scheuropwekkende trekkrachten effectief kunnen absorberen. Hiermee wordt op effectieve wijze de reflectie van scheuren uit de bestaande verharding in nieuwe asfaltlagen en de daaruit voortvloeiende gevolgschade voorkomen. De wapening verhoogt ook de algehele stijfheid van het systeem en voorkomt zo toekomstige spanningsscheuren.

Fotogalerij

 • 2006 - Asfaltlaag aangebracht op S&P asfaltversterkingsrooster.

 • 2006 - S&P asfaltversterkingsrooster geïnstalleerd.

 • 2011 - De weg is een paar jaar later nog steeds in perfecte staat.

 • 2014 - Zelfs 8 jaar later is er nog steeds geen schade aan de slijtlaag en is enkel de langsvoeg waar de 2 trottoirdelen samenvloeiden zichtbaar.

 • Vergelijking van een wegvak door de jaren heen.

Service

Contactpersoon

Verantwoordelijke S&P kantoor

U bent hier

  Contact

  • Nederland

   S&P Reinforcement Benelux BV - Warehouse Locatie

   Hoofdweg 6-B
   1424PH De Kwakel

   Telefoon 
   +31 297 367674

  Legal info

  Legal info

  • Over Simpson Strong-Tie®

   Sinds 2012 is S&P een onderdeel van Simpson Strong-Tie, een internationaal bouwproductenbedrijf met hoofdvestiging in Californië met verschillende vestigingen in heel Europa.

   Het bedrijf zet zich in voor het succes van zijn klanten en biedt de hoogste product- en servicekwaliteit, van ontwikkeling tot ondersteuning ter plaatse.

  SIMPSON Strong-Tie